Şirket Politikalarımız

Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi biçimde belirleyerek, buna uygun kalite ve hizmet sunmak.

Kalite Politikası

‘Müşteri talep ve beklentilerini, insan sağlığına ve çevreye saygılı, yasalara, GMP koşullarına ve RSPO SCC Standardına uygun gerekli tüm kaynakları kullanarak, kaliteli, güvenilir kozmetik ürünleri üretmek; zamanında ve her defasında karşılamak için, mevcut kalite yönetim sistemleri doğrultusunda tüm personelimizin katılımıyla sistemimizi sürekli gözden geçirip iyileştirerek büyümek değişmez ilkemizdir.’

Çevre Politikası

Elif Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi attığı her adımda ve yürüttüğü tüm faaliyetlerde, çevrenin en az oranda etkilenmesini ve kirlenmenin asgari seviyede tutulmasına öncelik vermeyi şirket prensibi olarak kabul ederek, mevcut yönetmelik ve mevzuatlara uyarak, kaynak yönetim bütçelerinin sağladığı olanaklar çerçevesinde, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak ve her üretimde çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlayarak gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmayı çevre politikası olarak benimsemiştir.

İş Güvenliği Politikası

Elif Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi projelerini uygulamaya koyarken çalışanların sağlığını güvenli ortamlar hazırlayarak sağlar. İş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde kılmayı amaçlar, iş sağlığını ve iş güvenliğini mevzuatlara uygun bir şekilde optimum seviyede tutacak teknolojiyi ve yöntemleri uygulayarak iş kazalarını önlemek ve yok etmek için gereken önem ve titizlikten kaçınmaz ve sürekli insan sağlığını tehlike altına koyan riskleri bertaraf eder.

Bu politika çerçevesinde, Elif Kozmetik Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi aşağıdaki genel şirket hedeflerini belirlemiştir;

Hedeflerimiz

Elif Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak ürettiğimiz tüm ürünlerde ve yeni üretilecek ürünlerimizde taahhüt ettiği projelerde, ilgili yasal mevzuatı inceler tüm bu yaptırımları yerine getirmeyi azami seviyede özen gösterir.

Elif Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tüm taahhüt işlerinde uyguladığı yöntem ve faaliyetlerinde doğal ve diğer kaynakların optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.

Elif Kozmetik Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi yürüttüğü projelerde ve sorumluluğu altında bulunan yerleşimlerde meydana gelebilecek tehlikeli atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini asgari seviyede tutar.

Elif Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kendi çalışanlarını ve görevlendirdiği taşeronlarını kalite, çevre, işçi sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmenin yanı sıra, işveren, tedarikçi ve diğer paydaşları ile işbirliği içinde çevrenin korunmasını ve çevreye olan katkılarını geliştirir.

 

Elif Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek kirletme risklerini ortadan kaldırmak veya minimal seviyeye indirmek ve olası kirliliğin yayılmasını önler.

Elif Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yürüttüğü tüm projelerde sıfır kayda değer kaza hedefini yerine getirecek önlemleri alır ve zaman kazanmak veya maliyet azaltmak için işçi sağlığından ve güvenliğinden ödün vermez.

Elif Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, işçi sağlığını ve güvenliğini optimum düzeyde tutmak amacıyla, gerek iş için gerekse kişisel korunma için en uygun makine, ekipman ve teknoloji kullanılmasını sağlar.

Elif Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile işçi sağlığı ve güvenliği açısından kaza risklerinin sistematik şekilde yönetilmesini ve kayda değer tehlikelerin bertaraf edilmesini sağlar.

CAM POLİTİKASI

Kendi iş güvenliğimiz ve üretim yaptığımız ürünün güvenliği açısından üretim açısından üretim alanlarımızda ve laboratuvarlarımızda CAM malzeme kullanmak KESİNLİKLE YASAKTIR!

Tahta Politikası

Üretim alanlarımızda ahşap (tahta malzeme) kullanmak KESİNLİKLE YASAKTIR.

Gelen tahta paletler üretim alanına sokulmadan plastik paletle değiştirilmektedir.

Tahta palet, sehpa, tahta tamir bakım aleti vs. kullanılmamaktadır.

Kalem Politikası

Üretim bölümünde açık kalem kullanılması KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kayıt gerektiren bölümlerde kullanılacak kalemler, belirli bölgelere montelidir.

Kalem kullanılacak personele kalemler zimmetlenmektedir.

Biten kalemler eskileri ile takas edilerek değiştirilmektedir.

Metal Eşya Politikası

Üretim bölümünde metal eşya (tamir bakım aleti, falçata, makas, bıçak, ataç, toplu iğne vs.) kontrolsüz olarak kullanmak ve bulundurmak KESİNLİKLE YASAKTIR.

Tamir ile ilgili bakım aletleri kapalı dolap ile gelip bakım sonrası sayıları çıkışta kontrol edilerek kapağı kilitlenmektedir.

Metal kullanmak zorunda olan kişiler ancak kendilerine zimmet edilen metalleri kullanmaktadır.

Sosyal Uygunluk Politikası

Elif Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak hedefimiz, işletmemiz bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır.

Bu politika çerçevesinde, Elif Kozmetik Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi üretimin ve yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket ederek;

Prensiplerimiz

Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı, fazla mesai uygulamasında gönüllülük esasına uymayı,

Çocukların istismardan korunması ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde, çocuk ve genç işçi çalıştırma esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı,

Çalışanlar arasında ırk, din, dil, cinsiyet, engellilik, siyasi kimlik, hamilelik, medeni durum, sosyal ve ekonomik durum, sosyal sınıf, inanç, ailevi sorumluluklar veya ayrımcılığa sebep olabilecek herhangi bir koşul açısından ayrımcılık yapmamayı, işi yapabilme becerilerini esas alarak açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi konularda istihdam etmeyi,

Yolsuzluk, dolandırıcılık, rüşvet verilmesi durumunda hiçbir koşul altında kabul edilmeyeceğini,

Çalışma Saatleri, Ücret ve Ödemeler

Çalışma saatlerini; verimli çalışma prensibiyle birlikte yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymayı, fazla mesailerde gönüllülük esasına uygun hareket etmeyi, asgari ücret altında ücret ödememeyi, kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı,

Çalışanların kişiliğine saygı göstermeyi, çalışma ortamı huzuru ve çalışanların mutluluğunu esas almayı, fiziksel, sözlü, psikolojik baskı ve tacize izin vermemeyi,

Paydaşların sosyal uygunluk kapasitelerini ölçmeyi, sonuçları aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,

Tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi ve çalışanların sağlığını ön planda tutmayı,                             

Yürürlükte olan çevre mevzuatına göre çevre kirliliğini önlemeyi ve kaynağında azaltmayı taahhüt eder.

Hayvanların Üzerinde Test Politikası

Şirketimiz bünyesinde Hayvanlar üzerinde test yapılması ve Hayvanlar üzerinde test edilmiş içeriklerin satın alınması yasaktır.

Translate »