Çerez Politikası

ELIFLOGO

ELİF KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

VERİ SORUMLUSU: ELİF KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
GÜNCELLENME TARİHİ: 18.08.2022 (V.2.0)

1- ELİF KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kısaca
(“ELİF KOZMETİK”) olarak, ziyaret etmekte bulunduğunuz web sitemiz
(Portal olarak anılacaktır) üzerindeki sayfaların düzgün işlemesi ve sizlere daha
iyi hizmet verilmesi amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Kozmetik işlemlerine
gösterdiğimiz özeni en küçük detay, hatta okumakta olduğunuz işbu çerez
politikamıza dahi yansıtmaktayız. Metin içerisinde çerez türleri, yönetimi ve
tercihlerinize dair bilgilendirme metinleri yer almaktadır.

2- Çerez politikamız ELİF KOZMETİK tarafından işletilen internet sitelerini
kapsamakta olup, çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi
kullanmaya devam ederek çerezlerin işbu politikada belirtilen şekilde
kullanılmalarını onaylamış bulunmaktasınız.

3- Tarayıcınız vasıtası ile engelleyebileceğiniz çerezlere aşağıda değinilmiştir.
Çerezlerin engellenmesi halinde sitemizin doğru şekilde çalışacağını taahhüt
etmemekteyiz. Sayfamızı ilk ziyaretinizde çerez politikamıza dair metin
otomatik olarak karşınıza çıkmaktadır ve şirketimiz aydınlatma yükümlülüğünü
yerine getirmiş olmaktadır. Söz konusu uyarıda kabul etme veya sayfadan
ayrılma hakkınız olduğundan, siteye erişime devam ederek çerez politikamıza
dair açık rızanızı beyan etmiş olmaktasınız.

4- Çerez tanımı: Çerezler, ELİF KOZMETİK portalı,
http://www.www.elifcosmetics.com/ veya herhangi bir internet sitesi ziyaret
edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar, tablet, cep telefonu)
depolanan ve isim-değer formatında data barındırabilen küçük metin
dosyalarıdır. Söz konusu dosyalar bunlara erişim sağlayabilen tarayıcı ve
sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve internet sitesine ziyaretin

gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler
elde edilebilmektedir. Günümüzde çerez kullanmayan ve düzgün işleyen bir site
neredeyse bulunmamaktadır.

5- Çerezlerin elde edilmesine dair: Çerezler, direkt olarak tarafınız, üçüncü kişiler
tarafından ve gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Firefox,Chrome,
Safari veya ileride popüler hale gelebilecek diğer tarayıcılar gibi) ile sunucular
arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

6- Çerezlerin Kullanım Amaçları: Çerez kullanımı pek çok farklı amaç ile
gerçekleşebilir. Kozmetik sektöründe web sitemiz ve site işleyişi için, İnternet
sitesinin düzgün ve elverişli bir şekilde çalışması, siz değerli ziyaretçiler için
kişiselleştirilmiş ve daha ilgi çekici bir deneyim sunulabilmesi, ELİF
KOZMETİK olarak web sitemizin (portal) geliştirilerek optimize edilmesi ve
hatasız çalışması veya ziyaretçilerin tercihlerinin hatırlanması başlıca
amaçlardır. Anlaşılacağı üzere kullandığınız hizmetin ve size yaptığımız
sunumların kalitesini ve erişilebilirliğini arttırmak ön plandadır.

7- Arzu ettiğiniz taktirde çerezlerle ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki
kaynaklardan erişebilirsiniz. Kaynakların güncelliğini ve erişilebilirliğini
taahhüt etmemiz mümkün olmamakla birlikte, talebiniz halinde başka kaynaklar
temin edilmesimümkündür. Ziyaretçilerimizin aşağıda yer alan adresleri ziyaret
etmeleri önerilir.
https://support.google.com/chrome/answer/95647
http://www.allaboutcookies.org
http://www.aboutcookies.org

8- GENEL OLARAK ÇEREZ TÜRLERİ
-Oturum Çerezleri
İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.

-Kalıcı Çerezler
Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup
kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.

-Zorunlu Çerezler
İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan
hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburidir.

-İşlevsel ve Analitik Çerezler
Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin
kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla
kullanılır ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir.
Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel bilgilerinizi içerebilir. Yaygın
örneği dil tercihleridir.

-Kullanmakta olduğumuz veya kullanabileceğimiz diğer çerez türleri:
Söz konusu çerez türlerini ve yeni teknolojileri portalımıza eklememiz veya
çıkarmamız halinde işbu politikaları makul süre içerisinde güncelleyeceğimizi
taahhüt etmekteyiz. Mevcut ve eklenebilecek çerezlerin bir kısmına aşağıda
değinilmiştir.

-Teknik Çerezler (Technical Cookies): Teknik çerezler ile internet sitesinin
çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları
tespit edilmektedir.

-Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcıların tercihlerini
farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan
çerezlerdir.

-Sosyal Medya Çerezleri: Facebook, Twitter, Youtube ve benzeri platformlardan elde
edilen çerezlerdir. Mevcut olarak kullanılmamaktadır.

9- Çerezlerin Kullanımı Kısıtlanması: Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek
çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirme imkanına sahipsiniz. Özet görsel
tablo ve kopyalanabilir linkleri içeren açıklamalar aşağıda paylaşılmıştır.

-Adobe Analytics
https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

-AOL
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-onbrowser

-Google Adwords
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

-Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

-Google Chrome
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
-Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage- cookies

-Mozilla Firefox
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

– Opera
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
-Safari
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

10- Güvenlik Uyarıları
ELİF KOZMETİK portalımızı kullanırken olası güvenlik risklerini azaltmak veya
bertaraf etmek için için aşağıdaki tedbirlerin alınması önerilmektedir;

-Kendinize ait cihazların kullanılması,

-Sitemize erişim için kullandığınız cihazın güvenlik ve diğer güncellemelerinin
sağlanması,

-Lisanslı yazılımlar kullanılması

-Şifrelerinizi 3. Kişiler ile paylaşmamanız ve düzenli aralıklar ile güncellemeniz.

11- Güvenlik Uyarıları
ELİF KOZMETİK portalımızı kullanırken olası güvenlik risklerini azaltmak veya
bertaraf etmek için için aşağıdaki tedbirlerin alınması önerilmektedir;

-Kendinize ait cihazların kullanılması,

-Sitemize erişim için kullandığınız cihazın güvenlik ve diğer güncellemelerinin
sağlanması,

-Lisanslı yazılımlar kullanılması

-Şifrelerinizi 3. Kişiler ile paylaşmamanız ve düzenli aralıklar ile güncellemeniz.

12- Haklarınız: İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu politikanın

11. Maddesinde düzenlenen yöntemlerle ELİF KOZMETİK’e iletmeniz
durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz
olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti
alınabilecektir.
Kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun

11. Maddesinde belirtilen;
– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesiniisteme,

– Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

13- Başvurunun Yapılması ve Bilgi Alma Hakkı: Kişisel verilerinizle ilgili
olarak: adresi ve iletişim bilgileri internet sayfamızda gösterilmiş bulunan ELİF KOZMETİK
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kısaca
(“ELİF KOZMETİK”) ye başvurunuz. KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası

gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile
ilgili talebinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da
şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,: Kemalpaşa Cad. No:72
Pınarbaşı – İZMİR adresine iletebilirsiniz.
Başvuruda;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı
isenizuyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve
belgelerbaşvuruya eklenmelidir.
Başvuruda paylaştığınız kişisel veriler sizinle irtibat kurabilmemiz ve
kimliğinizi teyit edebilmek için başvuru süresince saklanmaktadır. Şirketimiz,
bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç
otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

VERİ SORUMLUSU
ELİF KOZMETİK
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Translate »