Mesafeli Satış Sözleşmesi

ELIFLOGO

ELİF KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:
Ünvanı : ELİF KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Adresi : Kemalpaşa Cad. No:72 Pınarbaşı – İZMİR
Telefon : +90 232 478 55 40
Fax : +90 232 478 03 47
E-mail : info@www.elifcosmetics.com

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
E-mail :

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI ‘nın SATICI ‘ya ait Z internet sitesinden elektronik ortamda
siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili
olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri
Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve
yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
Ödeme şekli :
Teslimat adresi :

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, ELİF KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin internet sitesinde
sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön
bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI
‘nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre
içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI ‘dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim
edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve
varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI ‘ya
ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.
Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI
ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması
nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde,
ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya
gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi
gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,
durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini,
sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici
durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın
siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk
olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu
takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa
tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde
hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye
veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI ‘ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı
örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde
ürün bedeli ALICI ‘ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal
yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI
tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve
programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.
Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış
ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
-Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)
-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)
-Hür türlü kozmetik ürünleri
-Telefon kontör siparişleri

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici
Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş
sayılır.

SATICI                                                                    ALICI


ELİF KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Translate »